தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி

Tamilnadu Primary School Teacher's Federation

Get Adobe Flash player

 முகவரி:

#41,முக்தாருன்னிசா பேகம் தெரு, எல்லீஸ் சாலை, சென்னை-02

மின்னஞ்சல் :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

செய்திகளுக்கு:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

தொலைபேசி:   044-28411553 

Login Form

Quick Contact

Email:
Subject:
Message:
நடுநிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் பி.எட்., கற்பித்தல் பயிற்சியை தான் பணிபுரியும் பள்ளியிலேயே மேற்கொள்ளலாம் - விடுப்பு எடுக்க வேண்டியதில்லை கடிதம் எண்.31874 தொக1(2)2013-4 நாள் 13.03.2015